Iqhina laseTshayina ekuthi kuwo onke amaSilabhili abhengezwe / Shi /

Njengokuba wonke umfundi waseTshayina efundile ngokukhathazeka, lulwimi olunzima ukufunda kuba intsingiselo eninzi ipakishwe kwizixhobo ezisikelwe umda. Kukho malunga nama-400 kuphela izandi zamalungu NgesiTshayina saseMandarin, ngaphezulu kwaso esinokubekwa kumacwecwe amathoni amane ahlukeneyo (ezintlanu ukuba ubandakanya ithoni engathathi hlangothi), iyonke malunga neesilabhili ezinokuba li-1,700 xa kuthelekiswa 8,000 ngesiNgesi. Ukwenza izinto zibe nzima ngakumbi, uninzi lwabalinganiswa abohlukeneyo lubizwa ngendlela efanayo, ukuze intsingiselo inokuthi ichazwe kuphela kunye nomxholo.Eli qhina laseTshayina lithatha lo mthetho-siseko ukuya kugqithiso olusengqiqweni: Uqulethwe kusetyenziswa ngokupheleleyo malunga nama-80 izandi ezahlukileyo ze-shi (ezibhengezwe ngesandi sesandi r) kumxube weetoni ezine ezahlukeneyo. Ngokuqinisekileyo ibeka Inyathi Inyathi Inyathi Inyathi Inyathi ukuba neentloni.

Isicatshulwa sebali: (h / t IYellowbridge )

Imbongi egama linguShi yayihlala kwigumbi elinamatye,
ukuthanda iingonyama, wafunga ukuba uza kudla iingonyama ezilishumi.
Wayesoloko esiya emarikeni ukuya kufuna iingonyama ezilishumi.
Ngentsimbi yeshumi, kweza iingonyama ezilishumi emarikeni
uShi waya emarikeni.
Ukujonga kwiingonyama ezilishumi, wayexhomekeke kwiintolo zakhe
Ukwenza ukuba iingonyama ezilishumi zidlule.
UShi wachola izidumbu zeengonyama ezilishumi wazisa kwigumbi lakhe elalakhiwe ngamatye.
Igumbi lamatye lalifumile. UShi wayalela isicaka ukuba sisule igumbi elalakhiwe ngamatye.
Kwathi xa kususwa umhadi wamatye, uShi waqala wazama ukutya inyama yeengonyama ezilishumi.
Ngexesha lesidlo, waqala waqonda ukuba zizidumbu zeengonyama ezilishumi
enyanisweni babeziingonyama ezilishumi zamatye.
Zama ukucacisa lo mbandela.(nge UFUNK.net )